Klub Sportowy "admira"

Gorzów Wielkopolski

 Cel organizacji regat:

Popularyzacja sportu kajakowego w Gorzowie Wielkopolskim i w woj. Lubuskim, 

Uczczenie pamięci założyciela sekcji kajakowej - Tadeusza Hryckiewicza.

Uczczenie pamięci wieloletniego działacza klubu - Jerzego Krajewskiego.

Organizator:

Organizatorem regat jest Klub Sportowy "Admira" z siedzibą przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wielkopolskim. Kontakt pod nr tel. 95 722 40 48.

Termin, miejsce:

XXXI Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i VI Memoriał Jerzego Krajewskiego odbędzie się w dniu 19.06.2021r., na rzece Warcie, przy przystani kajakowej Klubu Sportowego "Admira".

Uczestnictwo:

W XXXI Memoriale Tadeusza Hryckiewicza i VI Memoriale Jerzego Krajewskiego mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: książeczkę zdrowia, aktualne badania lekarskie, kartę pływacką lub wpis o umiejętności pływania w licencji zawodniczej.

Konkurencje: 

Seniorzy, rocznik
2002 i starsi
Seniorki
Seniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Juniorzy, rocznik 
2003 - 2004
Juniorki
Juniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2

2000m
2000m
Juniorzy młodsi,
roczniki 2005 - 2006
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Młodzicy, rocznik
2007 - 2008
Młodziczki
Młodzicy
K-1 2007,K-1 2008, K-2
C-1 2007,C-1 2008, C-2

2000m
2000m
Dzieci, rocznik
2009 i młodsi
Dziewczynki
Chłopcy
K-1, K-2
C-1, C-2

2000m
2000m

Mastersi Kobiety
Mężczyźni
K-1
C-1
2000m
2000m

Każdy zgłaszający klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach.

Konkurencja dochodzi do skutku tylko przy przynjmniej 3 startujących osadach w innym przypadku zawodniczki i zawodnicy wystartują w starszej kategorii wiekowej.

Ramowy program:

Program minutowy XXXI Mamoeiału Tadeusza Hryckiewicza i VI Memoriału Jerzego Krajewskiego znajduje się w zakładce Program.

Zgłoszenia i losowanie:

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą i oświadczeniem (wg wzoru umieszczonego na stronie www.pzkaj.pl w Przepisy/Szkolenia - druki dokumentów) należy wysłać do dnia 11.06.2021r., na adres: Klub Sportowy "Admira", ul. Wał Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax. 95 722 40 48, e-mail: ks-admira@wp.pl Losowanie torów odbędzie się 12 czerwca 2021r., w siedzibie Klubu Sportowego "Admira" w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga:

Zgodnie z  pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego - kierownicy ekip muszą dostarczyć orginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą elektroniczną.

Odprawa techniczna odbędzie się 19.06.2021r. (sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Sportowego "Admira" Gorzów Wielkopolski.

Kierownicy ekip mogą odbierać program w dniu 19.06.2021r. od godz. 8:30 w biurze regat znajdującym się w siedzibie Klubu Sportowego "Admira" Gorzów Wielkopolski.

Opłaty:

Za każdego zgłoszonego zawodnika -  10zł.,

Sposób przeprowadzenia regat:

Nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania łodzi z wyjątkiem wymiaru i ciężaru.

Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem - musi być niezatapialna.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale i nagrodę rzeczową. W niektórych wyścigach dodatkowo nagrody ufundowane przez sponsorów. Każdy zawodnik otrzyma nalepkę okolicznościową.

Różne:

Komisję sędziowską wyznacza Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy. 

Numery startowe zapewniają organizacje zgłaszające.

Zawodnicy w kategorii dzieci oraz młodzików startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje sie przepisy " Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego".

W związku z panującą sytuacją w kraju ZALECA się stosowanie MASECZEK OCHRONNYCH oraz stosowanie w miarę możliwości odległości 2 m.

UWAGA!

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędzieg Głównego, zawodnicy uczestniczący w wybranych kategoriach wiekowych, dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach asekuracyjnych.

NASI PARTNERZY

PARTNER GŁÓWNY


PARTNER WSPOMAGAJĄCY


PARTNERZY TECHNICZNI


PARTNERZY SAMORZĄDOWIPARTNER SPOŁECZNY


ORGANIZACJE PRTNERSKIELicznik odwiedzin:

Liczniki agnat.pl