Klub Sportowy "admira"

Gorzów Wielkopolski

W tym dziale prezętujemy szkolenowców pracujących z zawodnikami 

Klubu Sportowego "Admira" Gorzów Wielkopolski


Rafał Krajewski

Grupa juniorów i seniorów

15 lat i starsi

kajakarze i kanadyjkarze


Monika Chrobot

Grupa młodzików

12 - 14 lat

kajakarze i kanadyjkarze


Marcin Chrobot

Grupa początkująca

12 lat i młodsi

kajakarze i kanadyjkarze


Kamila Kamińska

Grupa naborowa

11 lat i młodsi

kajakarze i kanadyjkarzeKadra trenerska w historii sekcji kajakowej Klubu Sportowego "Admira" Gorzów Wielkopolski:

- Piotr Błaszczyk

- Zdzisława Bujko-Wiśniewska

- Henryk Czaiński

- Stnisław Dąbrowski

- Mariusz Dylewski

- Lucjan Giwojno

- Wojciech Gołębiewski

- Tadeusz Hryckiewicz

- Stnisław Jałoszyński

- Jarosław Jankowski

- Mirosław Jesiołkiewicz

- Tomasz Kaczmarek

- Henryk Koniuszniec

- Mirosław Kisły

- Arkadiusz Krajewski

- Jerzy Krajewski

- Dawid Markowski

- Jarosław Michalski

- Jan Mąka

- Dorota Olejniczak

- Izabela Olszewska

- Alicja Pieróg (Skwierzyna)

- Marcin Ponomarenkow

- Tomasz Różycki

- Agnieszka Rynkiewicz

- Tadeusz Rynkiewicz

- Mirosław Rawa

- Ryszard Sławiński

- Jarosław Staszak

- Agata Stonawska

- Ryszard Wilczyński (Skwierzyna)

- Marek Zachara

- Andrzej Zaręba


NASI PARTNERZY

PARTNER GŁÓWNY


PARTNER WSPOMAGAJĄCY


PARTNERZY TECHNICZNI


PARTNERZY SAMORZĄDOWIPARTNER SPOŁECZNY


ORGANIZACJE PRTNERSKIELicznik odwiedzin:

Liczniki agnat.pl