ZAPOWIEDŹ IMPREZY

CEL ORGANIZACJI REGAT

Popularyzacja sportu kajakowego w Gorzowie Wielkopolskim i w Województwie Lubuskim, 

Uczczenie pamięci założyciela sekcji kajakowej – Tadeusza Hryckiewicza.

Uczczenie pamięci wieloletniego działacza klubu, trenera – Jerzego Krajewskiego.

ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Klub Sportowy „Admira” z siedzibą przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wielkopolskim. Kontakt pod nr tel. 95 722 40 48

TERMIN I MIEJSCE

XXXIV Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i IX Memoriał Jerzego Krajewskiego odbędzie się w dniu 16.06.2024r., na rzece Warcie, przy przystani kajakowej Klubu Sportowego „Admira”, ul. Wał Okrężny 32.

UCZESTNICTWO

W XXXIV Memoriale Tadeusza Hryckiewicza i IX Memoriale Jerzego Krajewskiego mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi, kartę pływacką lub wpis o umiejętności pływania w licencji zawodniczej.

Konkurencje: 

Seniorzy, rocznik
2005 i starsi
Seniorki
Seniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Juniorzy, rocznik 
2006 – 200
7
Juniorki
Juniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Juniorzy młodsi,
roczniki 2008 – 200
9
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Młodzicy, rocznik
2010 – 2011
Młodziczki
Młodzicy
K-1 2008,K-1 2009, K-2
C-1 2008,C-1 2009, C-2
2000m
2000m
Dzieci, rocznik
2012 i młodsi
Dziewczynki
Chłopcy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Mastersi
rocznik 1989 i starsi
Kobiety
Mężczyźni
K-1
C-1
2000m
2000m

Każdy zgłaszający klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach. Konkurencja dochodzi do skutku tylko przy przynajmniej 3 startujących osadach w innym przypadku zawodniczki i zawodnicy wystartują w starszej kategorii wiekowej.

PROGRAM REGAT

Minutowy program regat będzie dostępny już wkrótce.

ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą i oświadczeniem (wg. wzoru obowiązującego w Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZKaj) należy wysłać do dnia 10.06.2024r. na adres:

Klub Sportowy „Admira”

ul. Wał Okrężny 32

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 40 48

e-mail: ks-admira@wp.pl

Losowanie torów odbędzie się 13 czerwca 2024r., w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga:

Zgodnie z  pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego kierownicy ekip mają obowiązek dostarczyć oryginalną listę zbiorczą (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą elektroniczną.

Odprawa techniczna odbędzie się 16.06.2022r. (niedziela) o godz. 9:30 w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski.

Kierownicy ekip mogą odbierać program w dniu 16.06.2022r. od godz. 9:00 w biurze regat znajdującym się w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski.

OPŁATY

Za każdego zgłoszonego zawodnika opłata wynosi 25 zł.

SPRAWY RÓŻNE

Nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania łodzi z wyjątkiem wymiaru i ciężaru.

Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać materiał wypornościowy chroniący ją przed zatonięciem. Łódź musi być niezatapialna.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale i nagrodę rzeczową. W niektórych wyścigach dodatkowo nagrody ufundowane przez sponsorów. Każdy zawodnik otrzyma nalepkę okolicznościową.

Komisję sędziowską wyznacza Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy. 

Numery startowe zapewniają kluby zgłaszające.

Zawodnicy w kategorii dzieci oraz młodzików startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje sie przepisy Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZKaj.

UWAGA!

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędziego Głównego, zawodnicy uczestniczący w wybranych kategoriach wiekowych, dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach asekuracyjnych.