Zapowiedź Memoriału T. Hryckiewicza i J. Krajewskiego

 Cel organizacji regat:

Popularyzacja sportu kajakowego w Gorzowie Wielkopolskim i w woj. Lubuskim, 

Uczczenie pamięci założyciela sekcji kajakowej – Tadeusza Hryckiewicza.

Uczczenie pamięci wieloletniego działacza klubu – Jerzego Krajewskiego.

Organizator:

Organizatorem regat jest Klub Sportowy „Admira” z siedzibą przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wielkopolskim. Kontakt pod nr tel. 95 722 40 48.Termin, miejsce:

XXXII Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i VII Memoriał Jerzego Krajewskiego odbędzie się w dniu 18.06.2022r., na rzece Warcie, przy przystani kajakowej Klubu Sportowego „Admira”.

Uczestnictwo:

W XXXII Memoriale Tadeusza Hryckiewicza i VII Memoriale Jerzego Krajewskiego mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: książeczkę zdrowia, aktualne badania lekarskie, kartę pływacką lub wpis o umiejętności pływania w licencji zawodniczej.

Konkurencje: 

Seniorzy, rocznik
2003 i starsi
Seniorki
Seniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Juniorzy, rocznik 
2004 – 2005
Juniorki
Juniorzy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Juniorzy młodsi,
roczniki 2006 – 2007
Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
Młodzicy, rocznik
2008 – 2009
Młodziczki
Młodzicy
K-1 2008,K-1 2009, K-2
C-1 2008,C-1 2009, C-2
2000m
2000m
Dzieci, rocznik
2010 i młodsi
Dziewczynki
Chłopcy
K-1, K-2
C-1, C-2
2000m
2000m
MastersiKobiety
Mężczyźni
K-1
C-1
2000m
2000m

Każdy zgłaszający klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach.

Konkurencja dochodzi do skutku tylko przy przynjmniej 3 startujących osadach w innym przypadku zawodniczki i zawodnicy wystartują w starszej kategorii wiekowej.

Ramowy program:

Program minutowy XXXII Mamoeiału Tadeusza Hryckiewicza i VII Memoriału Jerzego Krajewskiego znajduje się w zakładce Program.

Zgłoszenia i losowanie:

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą i oświadczeniem (wg wzoru umieszczonego na stronie www.pzkaj.pl w Przepisy/Szkolenia – druki dokumentów) należy wysłać do dnia 12.06.2022r., na adres: Klub Sportowy „Admira”, ul. Wał Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax. 95 722 40 48, e-mail: ks-admira@wp.pl Losowanie torów odbędzie się 15 czerwca 2022r., w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga:

Zgodnie z  pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip muszą dostarczyć orginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą elektroniczną.

Odprawa techniczna odbędzie się 18.06.2022r. (sobota) o godz. 9:30 w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski.

Kierownicy ekip mogą odbierać program w dniu 18.06.2022r. od godz. 9:00 w biurze regat znajdującym się w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski.

Opłaty:

Za każdego zgłoszonego zawodnika –  10zł.,

Sposób przeprowadzenia regat:

Nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania łodzi z wyjątkiem wymiaru i ciężaru.

Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem – musi być niezatapialna.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale i nagrodę rzeczową. W niektórych wyścigach dodatkowo nagrody ufundowane przez sponsorów. Każdy zawodnik otrzyma nalepkę okolicznościową.

Różne:

Komisję sędziowską wyznacza Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy. 

Numery startowe zapewniają organizacje zgłaszające.

Zawodnicy w kategorii dzieci oraz młodzików startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje sie przepisy ” Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.

W związku z panującą sytuacją w kraju ZALECA się stosowanie MASECZEK OCHRONNYCH oraz stosowanie w miarę możliwości odległości 2 m.

UWAGA!

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędzieg Głównego, zawodnicy uczestniczący w wybranych kategoriach wiekowych, dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach asekuracyjnych.