W roku 2022 Zarząd Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski działa w następującym składzie:

Prezes Klubu – Tomasz Maciejewski

Wice Prezes ds Sportowych – Andrzej Gryczko

Wice Prezes ds Organizacyjnych – Piotr Książek

Członek Zarządu – Krzysztof Hurka

Członek Zarządu – Jarosław Baryła

Historyczni prezesi Klubu Sportowego „Admira” Gorzów Wielkopolski

– Marian Bajak (1976 – 1981, 1994 – 1998)

– Tadeusz Biczysko (1988 – 1992)

– Tadeusz Brzoza (1967 – 1971)

– Jerzy Hopfer (1999 – 2008)

– Tomasz Maciejewski (2008 – dziś)

– Marian Nużyński (1961 – 1964, 1965 – 1967)

– Dariusz Pomorski (1992 – 1993)

– Henryk Sieradzki (1958 – 1961)

– Jan Szczepański (1998 – 1999)

– Mieczysław Wierchowicz (1964 – 1965, 1981 – 1988)

– Albin Woźny (1971 – 1976)